Tijdens moeilijke en pijnlijke momenten of perioden in het leven, kan er ‘soul loss’ plaatsvinden: een deel van onszelf scheidt zich af om met de pijn om te kunnen gaan. Het kan ook zijn dat we bepaalde kwaliteiten terug verlangen in ons leven die we vroeger wel bezaten, maar waar we op een bepaald moment in ons leven niet meer bij kunnen komen. Deze delen van onszelf zijn nog steeds aanwezig, maar hebben zich teruggetrokken in het onderbewuste.

Soms komen deze gefragmenteerde delen van onze ziel niet uit zichzelf terug; zonder de heelheid van ons volledige zelf, kunnen we het functioneren in de wereld als moeilijk en pijnlijk ervaren. De disbalans van soul loss kan emotionele en psychische klachten en lichamelijke ziekten veroorzaken.

Soul retrieval is een zeer oude vorm van heling, waarbij het verloren zieledeel gevonden en teruggebracht wordt, waardoor de balans kan herstellen. Soul retrieval brengt de gaven en de persoonlijke kracht van het verloren zieledeel terug. Ook worden er handvatten gegeven om dit deel van jezelf weer in je leven te integreren en zal een krachtdier hulp aanbieden om je weer in contact te brengen met je natuurlijke instincten.

Symptomen van soul loss kunnen zijn:

  • Gebrek aan vitaliteit, vermoeidheid;
  • Een ongezonde relatie met iemand hebben;
  • Het gevoel hebben dat je van een afstand naar je eigen leven kijkt;
  • Chronische ziekten of een zwak immuunsysteem;
  • Gevoelens van leegte die je probeert te vullen met externe dingen;
  • Een drang naar verslavingen of destructief gedrag.