Energy Healing | Behandelwijzen | Sterrenwijzer | Mogelijkheden | Wie ben ik? | Contact

BEHANDELWIJZEN

Sjamanistische healing

Verschillende sjamanistische behandelingen die ik geef, zijn in het kort:

De diverse behandelingen worden verderop uitvoeriger beschreven.

Dr. Alberto Villoldo

De Sjamanistische behandelingen in mijn praktijk zijn volgens de healingmethode van dr. Alberto Villoldo, zoals ik deze geleerd heb in de Healing the Light Body School van de Four Winds Society. Dr. Alberto Villoldo, medisch antropoloog en psycholoog, heeft dit moderne Sjamanisme ontwikkeld door meer dan 25 jaar onderzoek te doen naar de oude healingtechnieken, met name van de Inca Sjamanen in Peru. Hij heeft geleerd van en gewerkt met meesters van de directe afstammelingen van de Inca’s, de Q’ero.

De Q’ero staan bekend als de bewaarders van de oude kennis. Deze meesters hebben de oude Sjamanistische tradities van de Inca’s heel puur weten te houden doordat zij lange tijd geïsoleerd in de bergen van Peru hebben geleefd. Zij zijn daar naar toe gevlucht tijdens de Spaanse Inquisitie en zijn pas recentelijk hun kennis aan het delen met de wereld.

 

Illuminatie

Een illuminatie brengt licht in het energielichaam. Het energielichaam wordt hiermee opgeschoond en afdrukken in het energieveld worden gewist. Zodra de afdruk weg is uit het energieveld, wordt je leven niet meer beheerst door een bepaalde pijn uit het verleden, of zelfs uit het verleden van je voorouders. Het illuminatieproces brengt heling aan in je bron, op het blauwdrukniveau van je wezen. Het is dan ook de basis van alle Sjamanistische behandelingen bij Sterrenwijs.

Een illuminatie kan helpen:

 • Als je voelt dat je vastzit in bepaalde gedragspatronen die zichzelf herhalen;
 • Als je emotionele trauma’s hebt die je niet kunt loslaten;
 • Als je worstelt met emotionele issues;
 • Als je gezondheidsklachten hebt;
 • Als je niet gelukkig bent met jezelf en je leven;
 • Als je veranderingen in je leven wilt maken, maar niet weet hoe.

Alberto Villoldo over illuminatie:

“Tijdens het illuminatieproces stappen we tijdloosheid binnen, verleden en toekomst vallen weg en alleen het hier en nu bestaat. We zitten niet langer vast aan de pijnlijke verhalen uit ons verleden, en onze toekomst wordt niet langer bepaald door ons verleden. We realiseren ons dat we niet onze verhalen zijn. Dit is niet alleen een psychisch of spiritueel proces; elke cel in ons lichaam wordt erdoor geïnformeerd en vernieuwd. Ons immuunsysteem wordt versterkt, fysieke en emotionele heling worden versneld.”
(uit zijn boek ‘Shaman, Healer, Sage’)

 

Extractieproces

Niet alle energieën die bij ons zijn, horen bij ons. Soms kunnen sterke en aanhoudende emoties, zoals woede, jaloezie, verdriet of onverwerkte emoties - een vaste vorm aannemen in ons energieveld. Deze kunnen zich vastzetten in het fysieke lichaam waardoor een blokkade ontstaat en de energie niet goed meer kan stromen. Dit kan voor lichamelijke en psychische klachten zorgen. Op een onbewust niveau staan we open voor deze energieën omdat we er iets mee iets op te lossen hebben.

Tijdens het extractieproces wordt de ongewenste energie uit het energieveld verwijderd. Ook wordt de affiniteit geheeld die we hebben met deze specifieke energie. Zodra deze energie uit het energieveld verwijderd is, kan heling sneller plaatsvinden.

 

Soul Retrieval

Tijdens moeilijke en pijnlijke momenten of perioden in het leven, kan er ‘soul loss’ plaatsvinden: een deel van onszelf scheidt zich af om met de pijn om te kunnen gaan. Het kan ook zijn dat we bepaalde kwaliteiten terug verlangen in ons leven die we vroeger wel bezaten, maar waar we op een bepaald moment in ons leven niet meer bij kunnen komen. Deze delen van onszelf zijn nog steeds aanwezig, maar hebben zich teruggetrokken in het onderbewuste.

Soms komen deze gefragmenteerde delen van onze ziel niet uit zichzelf terug; zonder de heelheid van ons volledige zelf, kunnen we het functioneren in de wereld als moeilijk en pijnlijk ervaren. De disbalans van soul loss kan emotionele en psychische klachten en lichamelijke ziekten veroorzaken.

Soul retrieval is een zeer oude vorm van heling, waarbij het verloren zieledeel gevonden en teruggebracht wordt, waardoor de balans kan herstellen. Soul retrieval brengt de gaven en de persoonlijke kracht van het verloren zieledeel terug. Ook worden er handvatten gegeven om dit deel van jezelf weer in je leven te integreren en zal een krachtdier hulp aanbieden om je weer in contact te brengen met je natuurlijke instincten.

Symptomen van soul loss kunnen zijn:

 • Gebrek aan vitaliteit, vermoeidheid;
 • Een ongezonde relatie met iemand hebben;
 • Het gevoel hebben dat je van een afstand naar je eigen leven kijkt;
 • Chronische ziekten of een zwak immuunsysteem;
 • Gevoelens van leegte die je probeert te vullen met externe dingen;
 • Een drang naar verslavingen of destructief gedrag.

 

Reconnective Healing

Reconnective Healing, ontwikkeld door de Amerikaanse dr. Eric Pearl, is een helende energie op een zeer hoge trilling. De energie geeft licht en informatie door en verbindt ons weer met onze originele gezonde blauwdruk. Het lichaam herkent de frequentie en neemt deze weer over, waardoor verstoringen en blokkades verwijderd worden en healing plaatsvindt. Deze energie hoeft niet gestuurd te worden - het gaat vanzelf naar de plek waar het op dat moment nodig is. Reconnective healing werkt op alle gebieden, zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. De behandeling werkt nog lange tijd door nadat de sessie is afgelopen. Afstandsbehandelingen behoren tot de mogelijkheden.

Eric Pearl:

“Reconnective Healing is een vorm van healing die voor het eerst hier op de planeet is. Het verbindt ons opnieuw met de volheid van het Universum doordat het ons opnieuw verbindt met de volheid van ons wezen en met wie we zijn. Aangenomen wordt dat het ons opnieuw verbindt met het Universum en met onze wezenlijke essentie, niet alleen door een nieuwe healingtechniek, maar mogelijk door een geheel nieuwe bandbreedte. De realiteit van het bestaan hiervan heeft zich laten zien in de praktijk en ook in wetenschappelijke laboratoria.”

Over hoeveel sessies nodig zijn zegt hij:

“Een behandeling - misschien zelfs een deel van een behandeling - kan al voldoende zijn. Over het algemeen wordt aangeraden om drie sessies te doen. Reconnective Healing gaat niet over regelmatige bezoeken of herhalingen. Het is niet nodig om wekelijkse sessies te doen of een andere vorm van behandeling op langdurige basis. Zodra je je sessies hebt gedaan, heb je je verandering, je healing, je evolutie, eigen gemaakt. Het is van jou. Niemand kan dat van je afnemen. Nooit.”

 

[ naar boven ]